W naszej ofercie posiadamy dla Państwa m. in.:


automatykę kotłową

(manometry, przetworniki ciśnienia, regulatory [odsalania, odmulania, poziomu, temperatury, uniwersalne], terminal wizualizacji z CAN-Bus, wykrywacz zaolejenia i zmętnienia);


odwadniacze

(pływakowe, termodynamiczne, termostatyczne), system kontroli odwadniaczy, zwory odwadniająco-rozruchowe;


zawory

(zwrotne, redukcyjne, nadmiarowe, regulacyjne, odcinające, kulowe, bezpieczeństwa);

elektrozawory;

zawory pneumatyczne;

urządzenia techniki siłowej;

osadniki zanieczyszczeń;

przepływomierze;

przepustnice;

układy regulacyjne stosowane w automatyce;

czujniki;

przetworniki ciśnienia;

przemienniki częstotliwości.

armatura przemysłowa

odwadniacze

zawory i klapy zwrotne

zawory odcinające z napędem ręcznym

zawory kulowe ręczne

zawory kulowe z napędem

zawory bezpieczeństwa

zasuwy z napędem ręcznym

osadniki zanieczyszczeń (filtry)

przepustnice z napędem ręcznym lub siłownikiem

separatory (osuszacze pary)

zawory redukcyjne ciśnienia do pary

zawory regulacyjne ciśnienia z siłownikami

wzierniki (kontrola pracy odwadniaczy)

automatyka kotłowa

regulacja poziomu wody dwupołożeniowa

regulacja poziomu wody ciągła

regulacja odsalania i odmulania

regulacja temperatury

wykrywacze zaolejenia i zmętnienia

kołnierze do elektrod

terminale wizualizacji CAN-Bus

regulatory temperatury bezpośredniego działania (zawory regulacyjne)

pomiary ciśnienia i temperatury

przełączniki ciśnienia (presostaty)

termostaty

przetworniki ciśnienia

termometry bimetalowe

termomety gazowe

czujniki Pt100

separatory membranowe

zawory, kurki i osprzęt montażowy

zasilacze, separatory, przetworniki sygnałów

zawory elektromagnetyczne i pneumatyczne, elementy pneumatyczne

zawory elektromagnetyczne 2/2

zawory elektromagnetyczne 3/2

zawory pneumatyczne

zawory rozdzielające

zawory grzybkowe

pilotowe zawory elektromagnetyczne

urządzenia przygotowania powietrza

magnetyczne detektory położenia

urządzenia techniki cieplnej

pompy kondensatu

zbiorniki wody zasilającej

zbiorniki kondensatu

system podgrzewu wody zasilającej poprzez bezpośredni wtrysk pary

schładzacze

rozprężacze separatory pary (osuszacze)

chłodniczki poboru próbek

wytwornice pary

wytwornice pary czystej

przemienniki częstotliwości

promienniki gazowe