AB REGIN


Producent aparatury do pomiarów i automatyki w systemach klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania. Najistotniejszą grupę stanowią sterowniki wraz z aparaturą kontrolno – regulacyjną z nimi współpracującą.


W zakres oferowanego wyposażenia wchodzą:

Regulatory AQUALINE, regulatory ogrzewania elektrycznego PULSER, moduły kompensacyjne pogodowe, zawory z siłownikami do wody gorącej i pary, siłowniki do klap, termostaty elektroniczne, higrostaty włosowe z sygnałami stykowymi i proporcjonalnymi, czujniki temperatury, regulatory temperatury pomieszczeniowe, czujniki Pt1000 w klasie B, przetworniki temperatury i wilgotności, przetworniki temperatury i wilgotności do pomiarów na zewnątrz, kanałowe przetworniki prędkości przepływu powietrza, cieczowe manometry różnicy ciśnień, przetworniki małych ciśnień, przetworniki bardzo małych wartości różnicy ciśnień, termometry i higrometry.


Wymieniona powyżej aparatura stanowi komplet wyposażenia dla systemów sterowania, automatyki i monitoringu w klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji.


Termin dostawy:

2…4 tygodni.